Aktuality

JOPI SLOVAKIA RING
Okruhy.sk - pretekanie pre každého: šprinty, endurance, time attack sezóna 2018 – súhrnné info

Okruhy.sk - pretekanie pre každého: šprinty, endurance, time attack sezóna 2018 – súhrnné info

RS / 04.01.2018

Ročník 2017 sme v predvianočnom období ukončili príjemným večerom majstrov. Toto podujatie sme prvýkrát organizovali formou gala večera v hoteli Ring Orechová Potôň. Tento veľmi príjemný večer dal základ pre novú tradíciu ukončovania sezóny. 
Okrem oceňovania najlepších sme otvorili aj sieň slávy okruhy.sk. Našim cieľom je vyzdvihnúť žijúce legendy okruhového športu a predstaviť  ich ďalším generáciám ako pozitívne vzory. Prvým laureátom bol Marian Rajnoha.
Tento príjemný večer ukončil sezónu a zároveň aj premostil do novej, keďže sme práve tam zverejnili nový kalendár a zmeny pre sezónu 2018. Všetky súhrnné a potrebné informácie vám prinášame v článku nižšie. V skratke: zachovali sme všetko na čo ste boli u nás zvyknutí. Trošku sme zmenili formát Time Attacku, od ktorého očakávame príliv nových jazdcov. Minuloročnú novinku Endurance sme zachovali, no keďže prvá sezóna bola celkom rozpačitá, tak sme je vsunuli do bežného dňa SOP. Len sme poobedňajšie bloky rozdelili na 3x Endurance  a 3x Time Attack. Náš pohárový seriál InterCars MX-5 Cup pokračuje v nezmenenom formáte. Jedinou významnou zmenou bolo odsúhlasenie prísnejších kontrol áut počas sezóny. Vďaka tejto zmene by sa mohlo vytvoriť transparentnejšie prostredie pre všetkých účastníkov.

 

Kalendár SOP 2018
6 podujatí v štyroch krajinách s akcentom na náš domáci okruh.

29. marec            | SlovakiaRing    | SOP/TA       | Jopi day
  7. jún                 | PannoniaRing   | SOP/TA       | Digmia day
19. júl                  | SlovakiaRing     | SOP/Endu   | dovozy.sk day
  4. august           | SilesiaRing        | SOP/Endu   | Digmia day
  6. september     | SlovakiaRing     | SOP/Endu   | Jopi day
11. október          | Brno                   | SOP/TA      |

 

Registrácia do seriálu
Na stránke www.okruhy.sk v sekcii: http://www.okruhy.sk/registracia/registracia/ je potrebné sa znovu zaregistrovať a získať štartovné číslo. Tento úkon je nutný z dôvodu nového delenia tried a skupín a aj z dôvodu zbytočného blokovania čísiel z predchádzajúcich ročníkov. Pri registrácii je nutné vyplniť presné údaje. Upravili sme systém, ktorý z týchto údajov bude tvoriť aj poradie. V registračných kolónkach pribudla možnosť uviesť aj team.
 
WEB:
Priebežne každý rok investujeme prostriedky na rozvoj našej webovej stránky, v predminulej sezóne sme spustili online bodovací modul a v tejto sezóne sme spustili rezervačný modul.

Poháre SOP:
Tak ako po minulé roky, aj v tejto sezóne budú vyhlásené nasledovné poháre:

Celkový víťaz – pre účastníka, ktorý získa najviac bodov a v triede je minimálne 5 účastníkov v sezóne. Tento pohár je putovný.

Dámsky pohár – pre ženu, ktorá získa najviac bodov.

Český pohár – pre českého účastníka s najväčším počtom bodov.

Rakúsky pohár - pre rakúskeho účastníka s najväčším počtom bodov.

Delenie skupín / tried

Na základe dopytov od jazdcov a účasti v jednotlivých triedach sme zriadili triedu 8, pre stále populárnejšie vozidlá špecifikácie TCR.

Groupe STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm 
Trieda 3 do 3000 ccm
Trieda 8 TCR (TCR, octavia cup, tt cup, TcrDsg)

Groupe BTC (big touring cars)
Trieda 4 do 3500 ccm 
Trieda 5 nad 3500 ccm (mimo GT3)
Trieda 6 open cars        (KTM, Radical, Praga, Caterham … )
Trieda 7 GT3 cars

Groupe CUP
Trieda 9 InterCars MX-5 Cup


Časový harmonogram

Časový harmonogram uzrel svoju pevnú podobu pre celú sezónu a pre všetky podujatia SOP

Časový harmonogram podujatí SOP 2018:

       Time            |     Type                |       Group
        9:00- 9:20                FP                           STC + CUP
        9:20- 9:40                FP                           BTC
        9:40- 9:50             PAUSE    
        9:50-10:10                Q1                          STC + CUP
      10:10-10:30                Q1                          BTC
      10:30-10:40             PAUSE          
      10:40-11:10             RACE1                     STC
      11:10-11:40             RACE1                     CUP
      11:40-12:10             RACE1                     BTC
      12:10-13:10             PAUSE    
      13:10-13:30                 Q2                        STC + CUP
      13:30-13:50                 Q2                        BTC
      13:50-14:00             PAUSE          
      14:00-14:30             RACE2                     STC
      14:30-15:00             RACE2                     CUP
      15:00-15:30             RACE2                     BTC
      16:15-16:30             PODIUM

Štartovné:
Štartovné sme nemenili, jediná zmena nastala iba v Time Attack, kde sme s ohľadom na zvýšený objem minút jazdenia zvýšili aj cenu o 10 EUR.

Celoročné štartovné STC/CUP uhradené do 20.1.2018                            -  1200 eur
Celoročné štartovné   BTC uhradené do 20.1.2018                                   -  1300 eur 
Štartovné na podujatie SOP pre skupinu STC/CUP                                   -   250 eur
Štartovné na podujatie SOP pre skupinu BTC                                            -   290 eur
Štartovné Endurance                                                                                   -   350 eur
Štartovné TimeAttack                                                                                  -     99 eur

 
Time Attack 4x20min
V seriáli Time Attack sme upravili kalendár na 3 podujatia a rozdelili autá do dvoch skupín. V skupine A vozidlá bez bezpečnostného rámu a v skupine B s rámom. Táto zmena zaviedla prestávky medzi jednotlivými blokmi, ktoré majú za úlohu zatraktívniť a prilákať nových účastníkov aj na bežných civilných autách. Na stránke okruhy.sk sme zriadili samostatnú sekciu http://www.okruhy.sk/time-attack/. Tu bude možné sa registrovať na jednotlivé podujatia. Tento seriál je určený pre každého. Základná požiadavka je ťažné oko vpredu a vzadu a bezpečnostná výbava: prilba, rukavice a celotelová kombinéza.

Time Attack (4x20min new concept)

29.3.2018       Slovakia ring      SK          
  7.6.2018       Panonia ring       HU          
11.10.2018     Brno                   CZ         

13:30-15:30             admin. a techn. preberanie / adm and tech check          
15:35-15:55             FPTA                         A + B
15:55-16:00             PAUSE          
16:00-16:20             TA 1                              A
16:20-16:40             TA 1                              B          
16:40-17:00             TA 2                              A
17:00-17:20             TA 2                              B
17:20-17:40             TA 3                              A
17:40-18:00             TA 3                              B 
18:15-18:30             PODIUM

InterCars MX-5 CUP 2018
Tento ambiciózny cupový seriál získal silného partnera. Celý seriál má aj extra podporu na www.mx5.sk. Do kalendára mx5 pribudne okrem kalendára SOP aj siedmi pretek a to Cena Slovenska. Seriál MX5 bude zapísaný v ročenke SAMŠ. Víťaz MX5 bude zároveň aj víťazom slovenského pohára SAMŠ. Rozdiel oproti SOP je v tom, že zo 14 pretekov ide do celkového hodnotenia len 12. Dva najhoršie sa škrtajú.


SOP-Endurance 2018
Minuloročný úvodný štart endurancovej minisérie naznačil určité možnosti no zároveň aj riziká takéhoto projektu. Pre tento rok sme sa rozhodli vyčleniť čas z poobedňajšieho programu v rámci troch podujatí pre samostatný endurancový seriál. Keďže v časovom harmonograme neostalo dosť času na voľný tréning, kompenzovali sme to nižším štartovným.

19.7.2018     Slovakia ring       SK          
4.8.2018       Silesia ring          PL            
6.9.2018       Slovakia ring        SK


13:30-15:20             admin. a techn. preberanie / adm and tech check          
15:40-17:55             Endurance race 120 min.
18:15-18:30             PODIUM


Pravidlá:
Delenie skupín a tried ako SOP.
Uzávierka prihlášok 24 hodín pred podujatím.
Trieda sa otvára pri účasti minimálne 3 áut v triede. V opačnom prípade sa otvára iba skupina.
MX5 patrí do skupiny STC.
Bodovanie ako v SOP mimo bodov za kvalifikáciu.
Vyhlasuje sa posádka nie jazdec.
Každá posádka musí stráviť v boxoch minimálne 7 minút, tento údaj sa kontroluje vo výsledkoch a nedodržanie sa penalizuje 10 minútovou penalizáciou.

Štartovné: 350,- Eur

 
Partneri a médiá
Seriál nie je možné realizovať bez podpory partnerov. Je pre nás potešením, že spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o. a racingshop.sk sú našim partnerom od začiatku seriálu. Rovnaká vďaka patrí aj naším ďalším partnerom: spoločnosť Chateau Krakovany, JOPI, Digmia, dovozy.sk.

Mediálnu podporu seriálu a výrobu videí pre nás na profesionálnej úrovni celú minulú sezónu zabezpečovala spoločnosť StudioLife. Aj pre budúcu sezónu v tejto spolupráci budeme pokračovať. V rámci tejto spolupráce je zabezpečená distribúcia reportáži v televíziách Sport5, Slovaksport a DigiSport. Rovnako je možné dohodnúť aj výrobu videa pre potreby jednotlivých jazdcov a teamov. Okrem bežného videa sme dohodli aj výrobu akčných videí pre potrebu FB a YT.
Čo sa týka oficiálnych fotografií, rovnako ako minulý rok pokračujeme v spolupráci s Jakubom Rovným z race.sk. Tento fotograf okrem oficiálnej fotogalérie je k dispozícii aj jazdcom. Za cenu 1 auto v teame 35,- Eur, 2 autá v teame 50,- Eur a každé ďalšie auto v teame 20,- Eur. Z každého preteku garantujeme galériu 15
fotiek.

V mene celého organizačného tímu veríme, že tieto zmeny pre vás budú znamenať ešte lepšiu sezónu a atraktívnejšie preteky.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop