Aktuality

JOPI SLOVAKIA RING
Predstavujeme partnera posledného kola na Slovakiaringu firmu JOPI.

Predstavujeme partnera posledného kola na Slovakiaringu firmu JOPI.

20.09.2016

Je nám cťou vám predstaviť spoločnosť JOPI Trade spol s.r.o., ktorá sa stala partnerom pre naše posledné podujatie na Slovakiaringu. V dnešnej dobe je každá podpora motoršportu vec, ktorá si zaslúži aspoň chvíľku pozornosti. A preto by  sme radi predstavili spoločnosť JOPI. Jedná sa o slovenskú spoločnosť, ktorej hlavným obchodným zameraním je obchodovanie s pohonnými hmotami a prevádzkovanie čerpacích staníc.

Profil

JOPI TRADE spol. s r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom vo Vlčanoch. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nákup pohonných hmôt, ich distribúcia a prevádzkovanie čerpacích staníc.
Spoločnosť patrí medzi obchodníkov obchodujúcich s ropnými produktmi a poskytujúcich prepravné služby. V súčasnej dobe zásobuje ropnými produktmi viac ako 200 odberateľov. Mesačný obrat podniku je 5 000 000 l motorovej nafty a 1 000 000 l benzínu.

V rámci svojej expanzie na trhu spoločnosť prepracovala celú svoju infraštruktúru spočívajúcu hlavne vo výmene a doplnení svojho vozového parku, technického a materiálového vybavenia a upevnenia spolupráce s Európskymi naftovými gigantmi. Zvláštny dôraz v rámci vzájomnej spolupráce spoločnosť kladie na nákup produktov s následným umiestnením na trhu, a to za obojstranne prijateľných podmienok.

História

28. august 1995 - podpis spoločenskej zmluvy a založenie spoločnosti JOPI TRADE, spol. s.r.o.
rok 2008 - spoločnosť rozšírila svoje skladové kapacity o daňový sklad s objemom 1 200 000 l na naftu neobsahujúcu bio zložku a 1 200 000 l na naftu s bio zložkou. V tomto roku boli otvorené aj prvé dve čerpacie stanice v Jahodnej a v Zlatých Klasoch.
marec 2009 - otvorená tretia čerpacia stanica v obci Lipovník.
Štvrtá čerpacia stanica pribudla v roku 2010 v Príbovciach v okrese Martin.
rok 2012 - došlo k modernizácii vozového parku
rok 2014 - daňový sklad dostal certifikát výrobného podniku (povolenie na výrobu nafty s bio komponentmi spĺňajúce normy udávané štátnou technickou normou).
V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje aj ďalšie čerpacie stanice v obci Čilizská Radvaň, Lietavská Lúčka a v obci Makov.

V súčasnej dobe prevádzkujeme sedem čerpacích staníc , kde Vám okrem širokej ponuky výrobkov ponúkame aj vynikajúcu kávu, veľký výber nealko nápojov a rýchle občerstvenie. Okrem čerpacích staníc prevádzkujeme aj 4 benkalory  (v Bratislave, v Šali, v Galante a v Komárne).

Čerpacie stanice: Čilizská RadvaňJahodnáLietavská LúčkaLipovníkMakovPríbovceSpišské PodhradieVlčanyZlaté Klasy

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop