Aktuality

Prezentácia SOP 2014

Prezentácia SOP 2014

15.12.2013

Slávnostným vyhlásením víťazov ročníku 2013 sme definitívne uzavreli premiérovú sezónu Slovenského Okruhového Pohára.Prípravy na ročník nasledujúci však začali už o niekoľko mesiacov skôr a v krátkosti Vám ich zhrnieme v nasledujúcom prehľade.

Plánované termíny a okruhy v sezóne 2014

 

14. 3. 2014 Slovakia Ring var. 1 (3737 m) – tento variant sme zvolili z dôvodu rekonštrukcie druhého horizontu, ktorý v tomto termíne ešte nebude dokončený. Myslíme si, že zmena trate prospeje pestrosti seriálu.

25. 4. 2014 Masarykov okruh Brno (5403 m)

10. 7. 2014 Pannonia Ring (4740 m) – veľmi pekný a jazdecky zaujímavý okruh. Priamo v areáli je hotel, veľké parkovisko, bufet, tankovacia stanica...

26. 9. 2014 Slovakia Ring var. 4 (5922m)

Ešte sa snažíme o doplnenie kalendára o jedno podujatie na prelome mája a júna. V hre je viacero možností, ale ako to v živote býva, rozhodujúcim faktorom sú peniaze a voľné termíny. Tvrdo pracujeme na získaní ďalších partnerov pre seriál, ktorí by nám umožnili usporiadať toto podujatie. Kalendár by tým pádom mal 5 podujatí a celkovo 10 pretekov.

 

Nové bude tiež delenie skupín

 

Skupina A -  STC (small touring cars)
                      Trieda 1 do 1600cm3 (samostatne vyhlasovaný účastníci StartCupu)
                      Trieda 2 do 2000cm3
Skupina B – BTC  (big touring cars)
                      Trieda 3 do 3000cm3
                      Trieda 4 do 3500cm3
                      Trieda 5 nad 3500cm3
Skupina C – OFC (open and formula cars)
                      Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
                      Trieda 7 formula

V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).

 

Časový harmonogam len s malými zmenami

1.hodina:

20min. voľný tréning pre STC  
20min. voľný tréning pre BTC
20min. voľný tréning pre OFC

2.hodina:

20min. meraný tréning pre STC
20min. meraný tréniing pre BTC
20min. meraný tréning pre OFC

3.hodina:

pretek č.1 20min. letmý štart pre STC
pretek č.1 20min. letmý štart pre BTC

4.hodina:

pretek č.1 20min. letmý štart pre OFC
pretek č.2 20min. letmý štart pre STC

5.hodina:

pretek č.2 20min. letmý štart pre BTC
pretek č.2 20min. letmý štart pre OFC

 

Novinkou je aj upravené štartovné

 

Do štartovného sme zahrnuli aj voľný tréning na začiatku každého dňa, ktorého sa zúčasťňovalo priemerne viac ako 80% pretekárov. Kedže tento poplatok sa vyberal zvlásť, dochádzalo k nadmernému administratívnemu prieťahu a preto sme sa rozhodli tento poplatok zahrnúť priamo do štartovného.

Druhou zmenou je aj zvýhodnené celoročné štartovné. Okrem ceny je výhodou, že takýto jazdec bude mať spísanú celoročnú dohodu a nebude musieť absolvovať administratívne preberanie.

Celoročné štartovné pre neprioritného jazdca  519,- eur

Štartovné uhradené na účet organizátora 14 dní pred pretekom 139,- eur

Štartovné pre prihláseného jazdca hradené na mieste 159,-eur

Uvedené štartovné je prepočítavané na 4 kolá SOP. V prípade 5 kolového seriálu sa štartovné prepočíta.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop