Aktuality

Test DAY - Časový harmonogram

Test DAY - Časový harmonogram

23.03.2016

Harmonogram dňa Test DAY / Time schedule for Test DAY

Harmonogram dňa Test DAY / Time schedule for Test DAY

24.3.2016 (Štvrtok) od 18:00 možný vstup do areálu Slovakia Ring / Entry to area of Slovakia Ring

25.3.2016    (Piatok) od 6:30 možný vstup do areálu Slovakia Ring / Entry to area of Slovakia Ring
7:30 – 9:00  Administratívne preberanie (možnosť váženia auta na tech. preberanie SOP)
9:00 – 9:30  Skupina A / Group A

9:30 – 10:00  Skupina B / Group B
10:00 – 10:30  Skupina A / Group A
10:30 – 11:00  Skupina B / Group B
11:00 – 11:30  Skupina A / Group A
11:30 – 12:00  Skupina B / Group B
12:00 – 13:00  Obedná prestávka / lunch break
13:00 – 13:30  Skupina A / Group A
13:30 – 14:00  Skupina B / Group B
14:00 – 14:30  Skupina A / Group A
14:30 – 15:00  Skupina B / Group B
15:00 – 15:30  Skupina A / Group A
15:30 – 16:00  Skupina B / Group B
16:00 – 16:30  Skupina A / Group A
16:30 – 17:00  Skupina B / Group B
17:00 – 17:30  Skupina A / Group A
17:30 – 18:00  Skupina B / Group B
18:00 Ukončenie Testovania / end off test day

• Skupina A Slovakiaring variant 4 s časom pod 2:30 / Group A laptime under 2:30
• Skupina B Slovakiaring variant 4 s časom nad 2:30 / Group B laptime over 2:30
• Transpondér sa zapožičiava u časomerača za 15 € / transponder cost € 15 in slovakiaring race office.
• Prenájom Boxov sa nahlasuje pri administratívnom preberaní alebo vo štvrtok na tel, 0905 442 256 (Roland Sikhart).

Cena prenájmu boxov je 100,-Eur / BOX rental price 100,-Eur. In race office

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop