Aktuality

PANNONIA RING
Úvodné slovo

Úvodné slovo

M.Čambal / 06.02.2013

Slovenský Okruhový Pohár

Myšlienkou na usporiadanie uceleného seriálu pretekov na okruhoch bol zvýšený dopyt po okruhovom vyžití. Mnoho jazdcov sa zúčastňuje na voľných jazdách na Slovakia Ringu či Autodrome v Brne. Rozbehli sme preto sériu rokovaní s prevádzkovateľmi okruhov a partnermi, bez ktorých by podobný seriál nemohol vzniknúť.

 

Našou víziou je ponúknuť priestor pre mladých ludí, ktorí chcú rozvinúť svoj talent na bezpečných okruhoch za nízke štartovné náklady. Pre skúsených jazdcov môžu naše preteky slúžiť na testovanie techniky mimo svojich seriálov či súťaží.

V čase písania tejto správy máme pevný kalendár pretekov, technické a športové predpisy, zaujímavý team spolupracovníkov. Technické predpisy kladú dôraz na bezpečnostnú výbavu vozidiel a jazdcov, úpravy vozidiel sú prakticky bez limitov. Kategorizácia áut bola prevzatá z vytrvalostných pretekov, kde je tento systém už roky úspešný.

Kedže sami pretekáme, vieme, že každý víkend je drahý s ohľadom na rodinu. Preto sme sa rozhodli usporiadať preteky vždy v piatok (výnimkou je Maďarský Euroring). Myšlienkou je prísť na okruh, odjazdiť preteky a večer byť doma s rodinou a mať k dispozícii voľný víkend.

Samotné preteky budú začínať kvalifikáciou a dvomi pretekmi na 20 minút. Každý pretek je hodnotený zvlášť a bude započítavaný do celoročnej kvalifikácie. Na konci roka vyhlásime víťazov na záverečnom výhlasení.

 

Dnes už pevný kalendár obsahuje nasledovné podujatia:

1.    Začíname 22. marca 2013 na Slovakia Ringu (plná dĺžka 5922m),

2.    pokračujeme 3. mája 2013 v Brne (5403m),

3.    tretím termínom je maďarský Euroring 6. Septembra 2013 (2300m)

4.    a sezónu zakončíme opäť na Slovakia Ringu 18. Októbra 2013 (5922m).

 

Všetky podrobnosti sú postupne zapracovávané na webovej stránke www.okruhy.sk a diskutuje sa Facebookovom profile (www.facebook.com/SlovenskyOkruhovyPohar)

V najbližších dňoch by sme radi usporiadali posedenie pre našich priaznicov a potenciálnych jazdcov, kde by sme zodpovedali na otázky týkajúce sa seriálu.

 

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop