Aktuality

Zvláštne ustanovenia - 14.3.2014 Slovakia Ring

Zvláštne ustanovenia - 14.3.2014 Slovakia Ring

05.03.2014

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.

1. Štartovné
Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 01.03.2014: 139,-Eur
Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 159,-Eur
Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

2. Triedy
Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried.
Skupina A – STC (small touring cars)
                     
Trieda 1 do 1600cm3                     
Trieda 2 do 2000cm3


Skupina B – BTC  (big touring cars)
                     
Trieda 3 do 3000cm3
                     
Trieda 4 do 3500cm3
                     
Trieda 5 nad 3500cm3

Skupina C – OFC (open and formula cars)
                     
Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
                     
Trieda 7 formula

V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).

3. Časový harmonogram pretekov: 

13.3. 2014 (štvrtok)  od 18:00 možný vstup do areálu Slovakia Ringu
14.3. 2014 (piatok)  od 7:00 možný vstup do areálu Slovakia Ringu

7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie

8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov

9:00-10:00
 
20min. voľný tréning pre STC (small touring cars)

20min. voľný tréning pre BTC (big touring cars)

20min. voľný tréning pre OFC (open and formula cars)10:00-11:00  20min. meraný tréning pre STC

20min. meraný tréning pre BTC

20min. meraný tréning pre OFC11:00-11:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre STC


11:30-12:00  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre BTC12:00-12:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre OFC


12:30-13:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre STC13:00-13:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre BTC


13:30-14:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre OFC

14:30-15:00  odovzdávanie cien

15:30  ukončenie podujatia

Zoraďovanie na pretek je v boxovej uličke. Boxová ulička sa otvára vždy 20 minút pred pretekom a uzatvára 5 minút pred pretekom. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.

4. Prenájom boxov
Box je možné si rezervovať na mail: agencyroom@slovakiaring.sk , čas prenájmu od 7:00 – do 15:00. Cena 70 Eur s DPH. Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.

5. Štartovné číslo
Organizátor zabezpečuje štartovné čísla pre účastníkov. Prvý pár štartovných čísel je zadarmo, každý ďalší pár je spoplatnený sumou 6 Eur.

6. Administívne a technické preberanie
Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.

7. Protest
V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.

8. Transpondér časomiery
Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.

9. Rozprava
Účasť na rozprave je povinná.

10. Riaditeľstvo závodu

Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56
Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78
Komentátor: Andrej Studenič
Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop