Aktuality

Zvláštne ustanovenia - 25.4.2014 Brno

Zvláštne ustanovenia - 25.4.2014 Brno

08.04.2014

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.

1. Štartovné


Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 21.04.2014: 139,-Eur

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 159,-Eur

Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.


Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried.


Skupina A – STC (small touring cars)
                   
Trieda 1 do 1600cm3                     

Trieda 2 do 2000cm3


Skupina B – BTC  (big touring cars)
  
Trieda 3 do 3000cm3
                     

Trieda 4 do 3500cm3
                     

Trieda 5 nad 3500cm3
Skupina C – OFC (open and formula cars)
                     

Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
                     

Trieda 7 formula

V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).


3. Časový harmonogram pretekov

24.4. 2014 (štvrtok)  od 19:00 možný vstup do areálu Automotodrom Brno( z dôvodu ďalšieho podujatia nie je možný skroší príchod do areálu)

25.4. 2014 (piatok)  od 7:00 možný vstup do areálu Automodrom Brno

7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie

8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov9:00-10:00
 

20min. voľný tréning pre STC (small touring cars)


20min. voľný tréning pre BTC (big touring cars)


20min. voľný tréning pre OFC (open and formula cars)


10:00-11:00 
20min. meraný tréning pre STC


20min. meraný tréning pre BTC


20min. meraný tréning pre OFC11:00-11:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre STC

11:30-12:00  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre BTC12:00-12:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre OFC


12:30-13:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre STC13:00-13:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre BTC

13:30-14:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre OFC

14:30-15:00  odovzdávanie cien

15:30  ukončenie podujatia

Zoraďovanie na pretek je v boxovej uličke. Boxová ulička sa otvára vždy 20 minút pred pretekom a uzatvára 5 minút pred pretekom. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.


4. Prenájom boxov
Box

je možné si rezervovať na mail: info@okruhy.sk , čas prenájmu od 7:00 – do 15:00. Cena 100 Eur s DPH. Úhrada priamo pri administratívnom preberaní.
Dôležité upozornenie: z dôvodu konania sa ďalších pretekov na Autodrome Brne je k dispozícii len 9 boxov. Vzhladom na velkosť boxov doporučujeme spojenie 2-4 áut v jednom boxe.


5. Štartovné číslo


Organizátor zabezpečuje štartovné čísla pre účastníkov. Prvý pár štartovných čísel je zadarmo, každý ďalší pár je spoplatnený sumou 6 Eur.


6. Administívne a technické preberanie


Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.


7. Dvaja jazdci s jedným vozidlom 

V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené
vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.


8. Protesty


V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.


9. Transpondér časomiery


Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.


10. Rozprava


Účasť na rozprave je povinná.


11. Riaditeľstvo závodu

Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53

Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78
Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41


Komentátor: Andrej Studenič

 

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop