Aktuality

Zvláštne ustanovenia a časový plán Pannonia Ring 10. 7. 2014

Zvláštne ustanovenia a časový plán Pannonia Ring 10. 7. 2014

SOP / 10.06.2014

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.

Dátum: 10. Júl 2014 (ŠTVRTOK)
Miesto: Pannonia Ring
Ubytovanie: http://www.paddockring.com

 

 

1. ŠtartovnéZaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 26.06.2014: 139,-Eur

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 159,-Eur

Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

2. TriedyVozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried.Skupina A – STC (small touring cars)
                    

Trieda 1 do 1600cm3                    

Trieda 2 do 2000cm3Skupina B – BTC  (big touring cars)

  Trieda 3 do 3000cm3
                    

Trieda 4 do 3500cm3
                     

  Trieda 5 nad 3500cm3

Skupina C – OFC (open and formula cars)
                     

  Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
                     

  Trieda 7 formula

V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).

3. Časový harmonogram pretekov:


09.7. 2014 (streda)  od 17:00 možný vstup do areálu Pannonia Ringu

18:00-22:00 administratívne a tech. preberanie

29.5. 2014 (štvrtok) 
od 6:30 možný vstup do areálu Pannonia Ringu

7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie

8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov9:00-9:20
 
   20min. voľný tréning č.1 pre STC (small touring cars)


9:20-9:40    20min. voľný tréning č.1 pre BTC (big touring cars)


9:40-10:00  20min. voľný tréning č.1.pre OFC (open and formula cars)10:00-10:20   20min. voľný tréning č.2 pre STC


10:20-10:40   20min. voľný tréning č.2 pre BTC


10:40-11:00    20min. voľný tréning č.2 pre OFC

11:00-11:20   20min. meraný tréning  pre STC
11:20-11:40   20min. meraný tréning pre BTC
11:40-12:00   20min. meraný tréning  pre OFC

12:00-12:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre STC

12:30-13:00  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre BTC


13:00-13:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre OFC

13:30-14:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

14:30-15:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre STC


15:00-15:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre BTC

15:30-16:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre OFC

16:00-18:00 SPONZOR RACE

18:15  odovzdávanie cien

18:30  ukončenie podujatia

Zoraďovanie na pretek je v boxovej uličke. Boxová ulička sa otvára vždy 20 minút pred pretekom a uzatvára 5 minút pred pretekom vyvesením tabule Pit windov closed. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.

4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať na mail: info@okruhy.sk . Cena 80 Eur s DPH malý box(pri pittlane), 100 Eur s DPH velký box(v strede areálu). Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.

5. Štartovné číslo


Organizátor zabezpečuje štartovné čísla pre účastníkov. Prvý pár štartovných čísel je zadarmo, každý ďalší pár je spoplatnený sumou 6 Eur.

6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom


V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené
vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.

7. Administívne a technické preberanie


Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.

8. Protest


V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.

9. Transpondér časomiery


Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.

10. Rozprava


Účasť na rozprave je povinná.

11. Riaditeľstvo závodu

Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53

Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
Komentátor: Andrej Studenič


Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.
 

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop