Aktuality

Zvláštne Ustanovenia a Časový plán SLovakia Ring 26.9.2014

Zvláštne Ustanovenia a Časový plán SLovakia Ring 26.9.2014

SOP / 09.09.2014

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.


Dátum: 26. September 2014 (piatok)


Miesto: Slovakia Ring

 

1. Štartovné

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 15.09.2014: 139,-Eur

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 159,-Eur

Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.
 
2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried.Skupina A – STC (small touring cars)
                     

Trieda 1 do 1600cm3                     

Trieda 2 do 2000cm3Skupina B – BTC  (big touring cars)

  Trieda 3 do 3000cm3
                     
 
Trieda 4 do 3500cm3
                     

  Trieda 5 nad 3500cm3

Skupina C – OFC (open and formula cars)
                     

  Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
                     

  Trieda 7 formula
 
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).
 
3. Časový harmonogram pretekov: 
25.9. 2014 (štvrtok)  od 18:00 možný vstup do areálu Slovakia Ringu

19:00-22:00 administratívne a tech. preberanie
 
26.9. 2014 (piatok) 
od 6:30 možný vstup do areálu Slovakia Ringu
 
7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie
 
8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov


 
9:00-9:20
 
20min. voľný tréning pre STC (small touring cars)


9:20-9:40    20min. voľný tréning pre BTC (big touring cars)


9:40-10:00  20min. voľný tréning pre OFC (open and formula cars)10:00-10:20  20min. meraný tréning pre STC


10:20-10:40   20min. meraný tréning pre BTC


10:40-11:00   20min. meraný tréning pre OFC11:00-11:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre STC

11:30-12:00  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre BTC


12:00-12:30  pretek č.1 - 20min. letmý štart pre OFC

12:30-13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:30-14:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre STC


14:00-14:30  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre BTC

14:30-15:00  pretek č.2 - 20min. letmý štart pre OFC
 
15:30  odovzdávanie cien
 
15:45  ukončenie podujatia
 
Zoraďovanie na pretek je v boxovej uličke. Boxová ulička sa otvára vždy 20 minút pred pretekom a uzatvára 5 minút pred pretekom vyvesením tabule Pit windov closed. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.
 
4. Prenájom boxov
Box je možné si rezervovať na mail: agencyroom@slovakiaring.sk , čas prenájmu od 7:00 – do 15:00. Cena 70 Eur s DPH. Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu. Z dôvodu celovíkendovej akcie na Slovakia Ringu je k dispozícii len 10 boxov !!!
 
5. Štartovné číslo
Organizátor zabezpečuje štartovné čísla pre účastníkov. Prvý pár štartovných čísel je zadarmo, každý ďalší pár je spoplatnený sumou 6 Eur.
 
6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom 
V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené
vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.
 
7. Administívne a technické preberanie
Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.
 
8. Protest
V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.
 
9. Transpondér časomiery
Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.
 
10. Rozprava
Účasť na rozprave je povinná.
 
11. Riaditeľstvo závodu
 
Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53

Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
Komentátor: Andrej Studenič

 
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop