Aktuality

Zvláštne Ustanovenia a Časový plán Slovakia Ring 27.3.2015

Zvláštne Ustanovenia a Časový plán Slovakia Ring 27.3.2015

SOP / 03.03.2015


Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.

Dátum: 27. Marec 2015 (piatok)

Miesto: Slovakia Ring

 

1. ŠtartovnéZaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 13.03.2015: 179,-Eur
 Pri úhrade štartovného po limite 14 dní pred pretekom je výška štartovného 199,- EUR

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 199,-EurŠtartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.
 
2. TriedyVozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried:


Skupina A – STC (small touring cars)
  

                   

Trieda 1 do 1600cm3 

                    
Trieda 2 do 2000cm3


Skupina B – BTC  (big touring cars)Trieda 3 do 3000cm3


Trieda 4 do 3500cm3

Trieda 5 nad 3500cm3
Skupina C – OFC (open and formula cars)
  

                   

Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
 

Trieda 7 formula


Skupina CUP - (mx-5 cup a Fiesta cup)

Trieda 8 - Ford Fiesta


Trieda 9 - Mazda MX-5
 
O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).
 
3. Časový harmonogram pretekov: 


26.3. 2015 (štvrtok)  od 18:00 možný vstup do areálu Slovakia Ringu

19:00-22:00 administratívne a tech. preberanie
 
27.3. 2015 (piatok) 
od 6:30 možný vstup do areálu Slovakia Ringu
 
7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie
 
8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov


 
09:00 – 10:00
20min. voľný tréning pre STC, CUP
20min. voľný tréning pre BTC
20min. voľný tréning pre OFC

10:00 – 11:00
20min. kvalifikácia č.1 pre STC, CUP
20min. kvalifikácia č.1 pre BTC
20min. kvalifikácia č.1 pre OFC

11:00 – 13:00
preteky č. 1 20min. letmý štart pre STC
preteky č. 1 20min. letmý štart pre CUP
preteky č. 1 20min. letmý štart pre BTC
preteky č. 1 20min. letmý štart pre OFC


13:00 – 14:00
Obedná prestávka

14:00 – 15:00
20min. kvalifikácia č.2 pre STC, CUP
20min. kvalifikácia č.2 pre BTC
20min. kvalifikácia č.2 pre OFC

15:00 – 17:00
preteky č. 2 20min. letmý štart pre STC
preteky č. 2 20min. letmý štart pre CUP
preteky č. 2 20min. letmý štart pre BTC
preteky č. 2 20min. letmý štart pre OFC

17:00 - 18:00
Media Cup

18:00
Vyhlásenie výsledkov


 
Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.
 
4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať na mail: agencyroom@slovakiaring.sk , čas prenájmu od 7:00 – do 18:00. Cena 100 Eur s DPH. Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.
 
5. Štartovné číslo


Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
- Pre šampionát okruhový pohár biely podklad čierne číslo
- Pre šampionát Slovenský okruhový pohár čierny podklad oranžovo neonové číslo Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny: STC – zelená
BTC – červená OFC – žltá CUP - modrá
 
6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom 


V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.
 
7. Administívne a technické preberanie


Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.
 
8. Protest


V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.
 
9. Transpondér časomiery


Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.
 
10. Rozprava


Účasť na rozprave je povinná.
 
11. Riaditeľstvo závodu
 
Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53
                           
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41

Komentátor: Andrej Studenič

 
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop