Aktuality

JOPI SLOVAKIA RING
Zvláštne ustanovenia + DÔLEŽITÉ INFO - Digmia SILESIA RING

Zvláštne ustanovenia + DÔLEŽITÉ INFO - Digmia SILESIA RING

SOP / 16.07.2018

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.
Dátum: 4, august 2018
Miesto: Silesia Ring ( 3636m),  Poľsko

Vzhľadom na nový okruh organizátor upravil časový harmonogram pretekov tak, aby si jazdci mohli v dostatočnom časovom priestore trať spoznať a vyskúšať.

Trať bude od 8h00 do 10h00 sprístupnená všetkým účastníkom. Poplatok je stanovený na 40 EUR /30min alebo 120 EUR / 120min.

 

V piatok 3.8.2018 po 18h - GRID WALK - možná obhliadka trate. Povolené je len ísť pešo alebo na bicykli. Elektrické kolobežky a skútre nie sú povolené! 

Silesia Ring má jednu dôležitú podmienku a to je maximálny hluk auta, ktorý nesmie presiahnuť 100 decibelov.

 

V tesnej blízkosti okruhu sa nachádza Hotel Aviator, ktorého reštauráciu je možné využiť na obed ja počas pretekov. Priamo na okruhu je bufet ( štandartná budefová ponuka jedál - klobása.. )

 

LIVE TIMING : www.live.kartingmanager.com

 

DOPRAVA: odporúčaná trasa je cez Brno - Ostrava - A1 - A4 na Wroclav ( platený úsek, poplatok je 1,5eur, možné platiť kartou. Pri platbe v hotovosti vydajú len v zlotých. Zjazd Gogolin je cca 10km od okruhu.

Smer na Čadcu - v pracovné dni je úsek upchatý kvôli rekonštrukcii, možné zdržanie až 1,5h.

 

 1. Štartovné

Štartovné na podujatie SOP pre skupinu STC/CUP                                  -    250 eur
Štartovné na podujatie SOP pre skupinu BTC                                           -   290 eur
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.


2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried:


Groupe STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm
Trieda 3 do 3000 ccm
Trieda 8 TCR (TCR, octavia cup, tt cup, TcrDsg)
Groupe BTC (big touring cars)
Trieda 4 do 3500 ccm
Trieda 5 nad 3500 ccm (mimo GT3)
Trieda 6 open cars        (KTM, Radical, Praga, Caterham … )
Trieda 7 GT3 cars
Groupe CUP
Trieda 9 InterCars MX-5 Cup


O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).3. Časový harmonogram pretekov:
3.08.2018 (piatok)  od 18:00 možný vstup do areálu Silesia Ringu


19:00-22:00 administratívne preberanie v agenturnej miestnosti


4.8.2018 (sobota)
07:15-09:00 administratívne a tech. preberanie


Časový harmonogram :
08:30-08:45 - povinná rozprava
Time | Type | Group

..........................................................
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes
..........................................................

Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.


4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať si cez rezervačkný systém na www.okruhy.sk. Cena 90 Eur  . Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu. Box č. 1-4 - malý uzamykatelný box pre 1 auto. Box č. 5-13 - velký OTVORENÝ box pre 2-3 autá.


5. Štartovné číslo

Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny:
STC – zelená
BTC – červená
OFC – žltá
CUP - modrá

6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom
V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.7. Administívne a technické preberanie

Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.


8. Protest

V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.


9. Transpondér časomiery

Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.


10. Rozprava

Účasť na rozprave je povinná. Pozor dôležitá zmena!!! Účasť na rozprave bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny. Jazdec, ktorý sa nezúčastní rozpravy, bude štartovať bez ohladu na výsledok kvalifikácie, z boxovej uličky!


11. Riaditeľstvo závodu
Riaditeľ preteku: Tibor Uher
Športový komisár: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53

              
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
Komentátor: Ján Žgravčák


12. Štartová procedúra
Rada športových komisárov bude podrobne študovať každý štart. Ak rada vyhodnotí štart za neplatný z dôvodu porušenia štartovacej procedúry, budú vyvesené žlté vlajky a tabule SC. Po výjazde Safety Caru nastane zoradenie za SC, žlté vlajky budú zvesené a Safety Car na konci kola pôjde z trate dole a nastane opakovaný štart na zelené svetlá. Za nedodržanie štartovacej procedúry bude vinník potrestaný penalizáciou 30sec. Počas opakovaného štartu čas pretekov plynie.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop