Aktuality

Zvláštne ustanovenia JOPI Slovakia Ring 4. apríl 2019

Zvláštne ustanovenia JOPI Slovakia Ring 4. apríl 2019

SOP / 05.03.2019

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.
Dátum: 4. apríl 2019
Miesto: Slovakia Ring

 

 

1.Štartovné :
STC 250,- Eur    prevodom - uzávierka štartovky 3 dni pred podujatím. Po tomto termíne zvýšený vklad na mieste  300,- Eur
BTC 290,-Eur    prevodom - uzávierka štartovky 3 dni pred podujatím. Po tomto termíne zvýšený vklad na mieste  350,- Eur
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

( pre držitelov celeročného štartovného z minulého roku je zlava na štartovné vo výške 150 EUR - možno doplatiť na mieste. Možná je aj platba kartou. )

2. Triedy

Groupe STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm
Trieda 3 do 3000 ccm
Trieda 8 open STC (TCR, octavia cup, tt cup, TcrDsg ... s obsahom motora max 2000ccm a nie autá triedy 6)
Groupe BTC (big touring cars)
Trieda 4 do 3500 ccm
Trieda 5 nad 3500 ccm (mimo GT3)
Trieda 6 open cars        (KTM, Radical, Praga, Caterham … )
Trieda 7 GT3 cars


Registrácia bude spustená vždy 4 týždne pred podujatím a zmena je v tom, že štartovné musí byť uhradené na účet usporiadateľa najneskôr 3 dni pred podujatím, následne bude na mieste vyberaný zvýšený vklad.

Groupe CUP
Trieda 9 InterCars MX-5 Cup - pre prvý pretek po vzájomnej dohode platí zákaz použitia LSD differenciálu

O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).


3. Časový harmonogram pretekov:
3.4.2019 (streda)  od 19:00 možný vstup do areálu Slovakia Ringu
19:00-22:00 administratívne preberanie v agenturnej miestnosti

4.4.2019 (štvrtok)
07:15-09:00 administratívne a tech. preberanie
Časový harmonogram :

08:30-08:45 - povinná rozprava
Time | Type | Group
Time            |     Type                |       Group
        9:00- 9:20                FP                           STC + CUP
        9:20- 9:40                FP                           BTC
        9:40- 9:50             PAUSE 
        9:50-10:10                Q1                          STC + CUP
      10:10-10:30                Q1                          BTC
      10:30-10:40             PAUSE       
      10:40-11:10             RACE1                     STC
      11:10-11:40             RACE1                     CUP
      11:40-12:10             RACE1                     BTC
      12:10-13:10             PAUSE 
      13:10-13:30                 Q2                        STC + CUP
      13:30-13:50                 Q2                        BTC
      13:50-14:00             PAUSE       
      14:00-14:30             RACE2                     STC
      14:30-15:00             RACE2                     CUP
      15:00-15:30             RACE2                     BTC
      16:15-16:30             PODIUM
..........................................................
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes

..........................................................
Time Attack (4x20min new concept)
    
13:30-15:30             admin. a techn. preberanie / adm and tech check       
15:35-15:55             FPTA                         A + B
15:55-16:00             PAUSE       
16:00-16:20             TA 1                              A
16:20-16:40             TA 1                              B       
16:40-17:00             TA 2                              A
17:00-17:20             TA 2                              B
17:20-17:40             TA 3                              A
17:40-18:00             TA 3                              B
18:15-18:30             PODIUM

Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.


4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať si cez rezervačkný systém na www.okruhy.sk. Cena 110 Eur  . Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.


5. Štartovné číslo

Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny:
STC – zelená
BTC – červená
OFC – žltá
CUP - modrá

6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom
V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.


7. Administívne a technické preberanie

Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.


8. Protest

V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.


9. Transpondér časomiery

Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.


10. Rozprava

Účasť na rozprave je povinná. Pozor dôležitá zmena!!! Účasť na rozprave bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny. Jazdec, ktorý sa nezúčastní rozpravy, bude štartovať bez ohladu na výsledok kvalifikácie, z boxovej uličky!


11. Riaditeľstvo závodu
Riaditeľ preteku: Tibor Uher
Športový komisár: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53


Športový komisár: Vladimír Hybáček 0904 70 13 81
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
 


12. Štartová procedúra
Rada športových komisárov bude podrobne študovať každý štart. Ak rada vyhodnotí štart za neplatný z dôvodu porušenia štartovacej procedúry, budú vyvesené žlté vlajky a tabule SC. Po výjazde Safety Caru nastane zoradenie za SC, žlté vlajky budú zvesené a Safety Car na konci kola pôjde z trate dole a nastane opakovaný štart na zelené svetlá. Za nedodržanie štartovacej procedúry bude vinník potrestaný penalizáciou 30sec. Počas opakovaného štartu čas pretekov plynie.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop