Aktuality

Zvláštne ustanovenia Okruhový Pohár - Pannonia Ring 29.6.2016

Zvláštne ustanovenia Okruhový Pohár - Pannonia Ring 29.6.2016

SOP / 14.08.2016

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.
Dátum: 29. august 2016

Miesto: Pannonia Ring - Ostffyasszonyfa1. Štartovné

Zaregistrovaný účastník 199,- EUR
Nezaregistrovaný účastník s platbou na mieste: 229,-EUR
Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried:

Groupe STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 1: up to 1.000kg)
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 2: over 1.000kg)
Trieda 6 open cars        (variant 1: small)


Groupe BTC (big touring cars)
Trieda 3 do 2800 ccm  (min. počet účastníkov 4)
Trieda 3 do 3000 ccm
Trieda 4 do 3500 ccm
Trieda 5 nad 3500 ccm

Trieda 6 open cars        (variant 2: big)

Groupe CUP
Trieda 7 Lotus Elise
Trieda 8 Ford Fiesta
Trieda 9 Mazda MX-5


O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).3. Časový harmonogram pretekov:
28.8. 2016 (nedela)  od 18:00 možný vstup do areálu Pannonia Ringu
19:00-21:30 administratívne a tech. preberanie
29.8. 2016 (pondelok) 7:15-9:00 administratívne a tech. preberanie


Časový harmonogram podujatí 2016:
Time | Type | Group
9:00-9:30 FP Extra STC/CUP
9:30-10:00 FP Extra BTC
10:00-10:20 FP STC/CUP
10:20-10:40 FP BTC
10:40-10:45 PAUSE
10:45-11:05 Q1 STC/CUP
11:05-11:25 Q1 BTC
11:25-11:30 PAUSE
11:30-12:00 RACE1 STC
12:00-12:30 RACE1 CUP
12:30-13:00 RACE1 BTC
13:00-14:00 PAUSE
14:00-14:20 Q2 STC/CUP
14:20-14:40 Q2 BTC
14:40-14:50 PAUSE
14:50-15:20 RACE2 STC
15:20-15:50 RACE2 CUP
15:50-16:20 RACE2 BTC
16:20-16:50 TAFP
16:50-16:55 PAUSE
16:55-17:25 TA1
17:25-17:30 PAUSE
17:30-18:00 TA1
..........................................................
FP Extra: free practice extra paid
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes
TAFP : free practice time attack
TA1/TA2 : time attack
STC: small touring cars: groups : 1,6 , 2,0 and small OpenCars
CUP : Fiesta , MX-5, Lotus ELise
BTC : 3,0 , 3,5, above 3,5 and big open cars
Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.

4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať na Roland Sikhart 0905 44 22 56 alebo mail: info@okruhy.sk . Cena 100 Eur s DPH malý box, velký box 130,- s DPH. Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.

5. Štartovné číslo

Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny:
STC – zelená
BTC – červená
OFC – žltá
CUP - modrá
Trieda do 2000 ccm nad 1000kg - podklad žltý, číslo čierne
Trieda do 2800 ccm - podklad žltý, čierne číslo

6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom
V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.


7. Administívne a technické preberanie

Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.

8. Protest

V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.

9. Transpondér časomiery

Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.

10. Rozprava

Účasť na rozprave je povinná. Pozor dôležitá zmena!!! Účasť na rozprave bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny. Jazdec, ktorý sa nezúčastní rozpravy, bude štartovať bez ohladu na výsledok kvalifikácie, z boxovej uličky!

11. Riaditeľstvo závodu
Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53
                    
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
Komentátor: Andrej Studenič12. Štartová procedúra
Rada športových komisárov bude podrobne študovať každý štart. Ak rada vyhodnotí štart za neplatný z dôvodu porušenia štartovacej procedúry, budú vyvesené žlté vlajky a tabule SC. Po výjazde Safety Caru nastane zoradenie za SC, žlté vlajky budú zvesené a Safety Car na konci kola pôjde z trate dole a nastane opakovaný štart na zelené svetlá. Za nedodržanie štartovacej procedúry bude vinník potrestaný penalizáciou 30sec. Počas opakovaného štartu čas pretekov plynie.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop