Aktuality

PANNONIA RING
Zvláštne ustanovenia- Slovakia Ring - Endurance race 7.7.2017

Zvláštne ustanovenia- Slovakia Ring - Endurance race 7.7.2017

SOP / 27.06.2017

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.
Dátum: 7. júl 2017

Miesto: Slovakia Ring
1. Štartovné

do 10 prihlásených áut – 500 Eur
10–20 prihlásených áut – 450 Eur
nad 20 prihlásených áut – 380 Eur


Uzávierka štartovej listiny a následné stanovenie štartovného bude 6.7.2017 o 19:00. (v prípade neúčasti prihláseného jazdca má ten na ďalšom podujatí štartovné drahšie o 50%).


2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried:

Groupe STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 1: up to 1.000kg)
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 2: over 1.000kg)
Trieda 2 do 3000 ccm
Groupe BTC (big touring cars)
Trieda 4 do 3500 ccm
Trieda 5 nad 3500 ccm (mimo GT3)
Trieda 6 open cars        (KTM, Radical, Praga, Caterham … )
Trieda 7 GT3 cars
Groupe CUP
Trieda 9 Mazda MX-53. Časový harmonogram pretekov:
13:00 vstup do areálu- aj do boxov pre 10ks rezervovaných boxov.
17:00 - 18:00 administratívne a technické preberanie
18:00 - 18:30 voľný tréning (podľa časov dosiahnutých v prvej 15 min. zostavený rošt)
18:40 - 18:50 zoradenie v boxovej uličke
18:50 výjazd zavádzacieho auta, letmý štart
18:55 - 20:55 pretek 120 minút
21:15 pódium
..........................................................
Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.


4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať na mail: info@okruhy.sk . Cena 60 Eur . Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu. Pre tento pretek máme rezervovaných 10boxov čísla 21-31.

5. Štartovné číslo

Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny:
STC – zelená
BTC – červená
OFC – žltá
CUP - modrá
Trieda do 2000 ccm do 1000kg - podklad žltý, číslo čierne6. Administívne a technické preberanie

Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.

7. Protest

V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.

8. Transpondér časomiery

Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.

9. Rozprava

Účasť na rozprave je povinná. Pozor dôležitá zmena!!! Účasť na rozprave bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny. Jazdec, ktorý sa nezúčastní rozpravy, bude štartovať bez ohladu na výsledok kvalifikácie, z boxovej uličky!11. Štartová procedúra
Rada športových komisárov bude podrobne študovať každý štart. Ak rada vyhodnotí štart za neplatný z dôvodu porušenia štartovacej procedúry, budú vyvesené žlté vlajky a tabule SC. Po výjazde Safety Caru nastane zoradenie za SC, žlté vlajky budú zvesené a Safety Car na konci kola pôjde z trate dole a nastane opakovaný štart na zelené svetlá. Za nedodržanie štartovacej procedúry bude vinník potrestaný penalizáciou 30sec. Počas opakovaného štartu čas pretekov plynie


10. Povinná zastávka v boxe. Každá posádka musí počas 120min preteku absolvovať povinnú zastávku v úhrnom čase 7min. Každá zastávka bude meraná časomierov vstup a výstup. Za nedodržanie tohto pravidla bude nasledovať penalizácia 10min.


11. Posádka. počet jazdcov nie je stanovený.


12. Tankovanie - lubovolné


13. MX-5 Cup - pre tento závod sú pre vozidlá MX5-Cup povolené lubovolné pneu typu semislick.


14. Riaditeľstvo závodu
Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53

Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop