Aktuality

Zvláštne ustanovenia Slovenský Okruhový Pohár - Pannonia Ring 9.7.2015

Zvláštne ustanovenia Slovenský Okruhový Pohár - Pannonia Ring 9.7.2015

SOP / 18.06.2015

Pre tento pretek sú záväzné Zvláštne Ustanovenia (ďalej len ZU) vydané organizátorom s nasledovným upresnením.
Dátum: 9. Júl 2015 (štvrtok)

Miesto: Pannonia Ring - Ostffyasszonyfa

 

1. Štartovné

Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným do 26.06.2015: 179,-Eur
 Pri úhrade štartovného po limite 14 dní pred pretekom je výška štartovného 199,- EUR
Zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným na mieste: 199,-Eur

Štartovné je nutné uhradiť na číslo účtu:  2926891176/1100 , ako variabilný symbol uveďte štartovné číslo a do poznámky Vaše meno.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 90.

2. Triedy

Vozidlá su rozdelené do nasledujúcich tried:


Skupina A – STC (small touring cars)

                 

Trieda 1 do 1600cm3
                  
Trieda 2 do 2000cm3


Skupina B – BTC  (big touring cars)


Trieda 3 do 3000cm3


Trieda 4 do 3500cm3

Trieda 5 nad 3500cm3
Skupina C – OFC (open cars)

                   

Trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)


Skupina CUP - (mx-5 cup a Fiesta cup)

Trieda 8 - Ford Fiesta
Trieda 9 - Mazda MX-5

O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).


3. Časový harmonogram pretekov:
8.7. 2015 (streda)  od 18:00 možný vstup do areálu Pannonia Ringu

19:00-22:00 administratívne a tech. preberanie

9.7. 2015 (štvrtok)
od 6:30 možný vstup do areálu Pannonia Ringu

7:15-8:30  administratívne a tech. preberanie

8:35-8:45   poviná rozprava jazdcov09:00 – 09:30
Extra platený volný tréning pre všetky skupiny( 40,-)
09:30 - 09:50
20min. voľný tréning pre STC a CUP
9:50 - 10:10
20min. voľný tréning pre BTC a OFC

10:10 – 10:30
20min. kvalifikácia č.1 pre STC a CUP
10:30 - 10:50
20min. kvalifikácia č.1 pre BTC a OFC

10:50 – 11:20
preteky č. 1 20min. letmý štart pre STC a CUP
11:20 - 11:50
preteky č. 1 20min. letmý štart pre BTC
11:50 - 12:20
preteky č. 1 20min. letmý štart pre OFC

12:20 – 13:20
Obedná prestávka
13:20 – 13:40
20min. kvalifikácia č.2 pre STC a CUP
13:40 - 14:00
20min. kvalifikácia č.2 pre BTC a OFC

14:00 – 14:30
preteky č. 2 20min. letmý štart pre STC a CUP
14:30 - 15:00
preteky č. 2 20min. letmý štart pre BTC
15.00 - 15:30
preteky č. 2 20min. letmý štart pre OFC

15:30 - 16:00 Time Atack kvalifikácia č.1 + 15min volný tréning Media Cup
16:00 - 16:30 Time Atack kvalifikácia č.2 + 15min kvalifikácia Media Cup
16:30 - 17:00 Time Atack Race 1
17:00 - 17:30 Media Cup Race
17:30 - 18:00 Time Atack Race 2


18:30
Vyhlásenie výsledkov

Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 10min pred štartom.
Po vyvesení tabule PIT WINDOW CLOSED bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie. Pri oneskorenom príchode bude umožnený štart z boxov.

4. Prenájom boxov

Box je možné si rezervovať na mail: info@okruhy.sk . Cena 80 Eur s DPH malý box(pri pittlane), 100 Eur s DPH velký box(v strede areálu). Úhrada priamo v agentúrnej miestnosti pri preberaní klúčov od boxu.

5. Štartovné číslo

Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním. Prvé štartovné číslo je pridelené jazdcovi zdarma, pridelenie ďalšieho čísla bude spoplatnené sumou 6,- €.
- Pre šampionát okruhový pohár biely podklad čierne číslo
- Pre šampionát Slovenský okruhový pohár čierny podklad oranžovo neonové číslo Prvé číslo z trojčíslia znamená triedu
Spodný farebný pás rozlišuje skupiny: STC – zelená
BTC – červená OFC – žltá CUP - modrá

6. Dvaja jazdci s jedným vozidlom
V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.

7. Administívne a technické preberanie

Na základe prihlášky a zaplateného štartovného a podpísaného vyhlásenia jazdec obdrží štartovné čislo. Na základe  technického preberania obdrží vozidlo kontrolnú nálepku.

8. Protest

V prípade podania protestu sa bude daná divízia vyhlasovať na najbližšom podujatí. Protest je prijatý až po uhradení poplatku za protest vo výške 300 EUR.

9. Transpondér časomiery

Transpondér sa zapožičiava na mieste proti zálohe 50 EUR. Záloha je vratná na konci podujatia.

10. Rozprava

Účasť na rozprave je povinná.

11. Riaditeľstvo závodu

Riaditeľ preteku: Roland Sikhart 0905 44 22 56

Športový komisár: Mojmír Čambal   0903 52 52 53
                         
Technický komisár: Marián Sloboda 0917 42 48 78

Médiá: Lukáš Vician 0903 72 73 41
Komentátor: Andrej Studenič


12. Licencie
Pre rok 2015 je vypísaný Slovenský okruhový pohár (SOP) pre súťažiacich a jazdcov s medzinárodnou alebo národnou licenciou pre PAO vydanou SAMŠ alebo národnou licenciou SAMŠ s obmedzením pre SOP.
Licencia súťažiaceho môže byť nahradená licenciou jazdca v zmysle ustanovení  Ročenky.


13. Spôsobilé vozidlá
Podľa Technických predpisov SOP (www.okruhy.sk)


14. Vypísané klasifikácie a hodnotenie seriálu
SOP je vypísaný v skupinách A, B, C a Cup a v triedach 1 až 5.


15. Bodovanie
Na podujatí SOP sa prideľujú body nasledovne:
Umiestnenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet bodov 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu ZU, ktorých upravená verzia bude zverejnená najneskôr na rozprave.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop