Endurance race
1.SOP-Endurance race Slovakia Ring 14.06.2017
2.SOP-Endurance race Slovakia Ring 07.07.2017
Registrácia od 07.06.2017
3.SOP-Endurance race Slovakia Ring 10.08.2017

Časový harmonogram

14:00vstup do areálu
17:00 - 18:00administratívne a technické preberanie
18:00 - 18:30voľný tréning (podľa časov dosiahnutých v prvej 15 min. zostavený rošt)
18:40 - 18:50zoradenie v boxovej uličke
18:50výjazd zavádzacieho auta, letmý štart
18:55 - 20:55pretek 120 minút
21:15pódium

Bodovanie v triedach

1. miesto - 25 bodov
2. miesto - 18 bodov
3. miesto - 15 bodov
4. miesto - 12 bodov
5. miesto - 10 body
6. miesto - 8 body
7. miesto - 6 body
8. miesto - 4 bod
9. miesto - 2 bod
10. miesto - 1 bod

Rozdelenie tried

Delenie skupín a tried podľa pravidiel SOP.

Kalendár

14.6.2017   1. SOP-Endurance race Slovakia Ring
07.7.2017   2. SOP-Endurance race Slovakia Ring
10.8.2017   3. SOP-Endurance race Slovakia Ring

Všeobecné pravidlá

Uzávierka prihlášok 24 hodín pred podujatím. Trieda sa otvára pri účasti minimálne 3 áut v triede. V opačnom prípade sa otvára iba skupina. MX5 patrí do skupiny STC. Vyhlasuje sa posádka nie jazdec. Každá posádka musí stráviť v boxoch minimálne 7 minút, tento údaj sa kontroluje vo výsledkoch a nedodržanie sa penalizuje 10 minútovou penalizáciou.

Štartovné

do 10 prihlásených áut – 500 Eur
10–20 prihlásených áut – 450 Eur
nad 20 prihlásených áut – 380 Eur