Endurance race

Časový harmonogram

13:30 - 15:20admin. a technicke preberanie
15:40 - 17:55race 120 min
18:15 - 18:30podium

Bodovanie v triedach

1. miesto - 25 bodov
2. miesto - 18 bodov
3. miesto - 15 bodov
4. miesto - 12 bodov
5. miesto - 10 body
6. miesto - 8 body
7. miesto - 6 body
8. miesto - 4 bod
9. miesto - 2 bod
10. miesto - 1 bod

Rozdelenie tried

Delenie skupín a tried podľa pravidiel SOP.

Kalendár

19. 7. 2018 - SLOVAKIA RING, SK
4. 8. 2018 - Silesia RING, PL
6. 9. 2018 - SLOVAKIA RING, SK

Všeobecné pravidlá

Uzávierka prihlášok 24 hodín pred podujatím. Trieda sa otvára pri účasti minimálne 3 áut v triede. V opačnom prípade sa otvára iba skupina. MX5 patrí do skupiny STC. Vyhlasuje sa posádka nie jazdec. Každá posádka musí stráviť v boxoch minimálne 7 minút, tento údaj sa kontroluje vo výsledkoch a nedodržanie sa penalizuje 10 minútovou penalizáciou.

Štartovné

350 Eur / auto