Time attack
JOPI SLOVAKIA RING 04.04.2019
PANNONIA RING 02.07.2019
JOPI SLOVAKIA RING 05.09.2019

Časový harmonogram

13:30 - 15:30admin. a tech. prebereanie
15:35 - 15:55voľný tréning A+B skupina
15:55 - 16:00prestávka
16:00 - 16:20Blok TA 1 - A skupina
16:20 - 16:40Blok TA 1 - B skupina
16:40 - 17:00Blok TA 2 - A skupina
17:00 - 17:20Blok TA 2 - B skupina
17:20 - 17:40Blok TA 3 - A skupina
17:40 - 18:00Blok TA 3 - B skupina
18:15 - 18:30PODIUM

Bodovanie v triedach

1. miesto - 10 bodov
2. miesto - 8 bodov
3. miesto - 6 bodov
4. miesto - 5 bodov
5. miesto - 4 body
6. miesto - 3 body
7. miesto - 2 body
8. miesto - 1 bod

Poradie v jednotlivých triedach sa určuje súčtom bodov, samostatne sa buduje TA1, TA2, TA3. Do úvahy sa berie vždy najlepší čas z každého bloku. Pri súčte bodob rozhoduje celkovo najlepší dosiahnutý čas.

Rozdelenie tried a skupín

Trieda 1 - do 2000 ccm
Trieda 2 - do 3500 ccm
Trieda 3 - nad 3500 ccm a všetký špecialné vozidlá

Skupina A - autá bez bezpečnostného rámu a pneumatiky s E-čkom.
Skupina B - autá s bezpečnostným rámom pneumatiky voľné.

Koeficient turba 1,7
Diesel - bez koeficientu

Kalendár

4. 4. 2019 - SLOVAKIA RING, SK
2. 7. 2019 - PANNONIA RING, HU
5. 9. 2019 - SLOVAKIA RING, SK

Všeobecné pravidlá

Povinnosť použiť ťažné oko vpredu a vzadu, prilba, rukavice, celotelovú kombinézu. Spolujazdec v aute nie je povolený. Každý účastník sa účastní podujatia na vlastné riziko.
Odporúčané bezpečnostné prvky na vozidle: bezpečnostný rám, motoršportová sedačka, minimálne 4-bodové pásy, hasiaci prístroj, odpojovač elektrického systému.

Štartovné

Poplatok za štartovné vopred na účet organizátora, najneskôr 3 dni pred podujatím, je 99 €. Štartovné uhradené na mieste v deň konania pretekov je 120 €. Na preteky je nutné sa vopred registrovať na stránke. V cene je zahrnutý 20 minutový tréning a 3x 20 minutový jazdecký blok pre každú skupinu, transponder, štartové číslo, kompletné bezpečnostné zabezpečenie trate, vyhodnotenie podujatia a poháre pre najrýchlejších pretekárov.